Splošna obvestila

Pouk na daljavo se bo odslej izvajal v spletnih učilnicah, ki so dostopne na tej povezavi. Navodila za delo boste prejemali preko spletne učilnice posameznega predmeta. Da jih boste lahko videli, se morate odzvati povabilu v elektronskem sporočilu učitelja oz. učiteljice. V primeru nejasnosti ali težav pri vpisu, se obrnite na učitelja posameznega predmeta.

Video predstavitev spletnih učilnic:

(Spletne učilnice.mov)

Pri učiteljih oz. predmetih, kjer ste že uporabljali spletne učilnice, ostajajo učilnice enake, zato upoštevajte navodila, ki ste jih že prejeli.

SPLETNE UČILNICE